Publications

File Name Uploaded

Paper 2016_design criteria for biofilters, swales, grass ditches and infiltration trenches

2016-07-30

PM 2012. Dimensionering av dammar och vatmarker

2015-02-18

Rapport 2000. Utformning och dimensionering av dagvattenreningsanlaggningar

2015-02-18

PM 2011. Generella dimensioneringsmetoder for dammar och vatmarker samt riktlinjer for rening

2015-02-18

Rapport 2009. Forslag till riktvarden for dagvatenutslapp

2015-02-18

PM 2011. Dagvattenklassning och riktlinjer for rening

2015-02-18

Paper 2013. Design criteria for stormwater facilities

2014-11-10

PM 2013. Dimensionerande flöden och utjämningsvolymer_StormTac

2014-11-10

Paper 2013. Watershed planning with StormTac

2014-11-10

PM 2013. Dimensionering för utjämning_StormTac

2014-11-10

PM 2012. Prognosticerade klimateffekter_StormTac

2014-11-10

Paper 2011. Watershed managament - EU Water Directive

2014-11-10

Memo 2011. General design criteria for wet ponds and wetlands

2014-11-10

Dissertation 2011. Modelling baseflow in StormTac

2014-11-10

PM 2011. Dagvattenklassning och riktlinjer för rening

2014-11-10

Paper 2008. Design methods for stormwater treatment

2014-11-10

Paper 2005. Designing BMPs considering water quality criteria

2014-11-10

Paper 2003. StormTac recipient model

2014-11-10

Doctoral thesis 2000. Watershed-based design of stormwater treatment facilities

2014-11-10